Bảo hiểm bệnh nan y/bệnh hiểm nghèo

V. các tùy chọn và Rider của trọng bệnh hiểm như chúng tôi đã đề cập trong bài viết trước, bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng là một loại bảo hiểm mà sẽ trả từng tảng, Cục thuế các lợi ích miễn phí cho người được bảo hiểm nếu ông là chẩn đoán của một số bệnh quan trọng được bảo vệ bởi các chính sách. Lợi ích nhằm mục đích giúp người tham gia bảo hiểm duy trì chất lượng cuộc sống và độc lập tài chính của họ sau khi bị một căn bệnh đe dọa cuộc sống. Trong bài này, chúng tôi sẽ thảo luận về các lựa chọn phổ biến nhất và người đi cung cấp với bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng.

Một số hãng bảo hiểm có thể không cung cấp tất cả các tùy chọn này và vùng phủ sóng có thể khác một chút so với những thảo luận ở đây.

1. trở về phí bảo hiểm

Nói chung, rider này cung cấp cho sự trở lại của tất cả các mức phí bảo hiểm cho người thụ hưởng khi người được bảo hiểm chết.
Thường là không tính phí bổ sung cho rider này. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp bảo hiểm có thể tính phí bảo hiểm bổ sung nhỏ.

2. trả lại phí bảo hiểm

Rider này cung cấp cho một khoản hoàn lại phí bảo hiểm tất cả ở phần cuối của các chính sách nếu không có không có yêu cầu bồi thường.
Nhiều chính sách cung cấp tùy chọn này duy nhất nơi có mức phí bảo hiểm đến tuổi 65, 70 hoặc 75. Các loại khác của chính sách có thể yêu cầu phải trả một phí bảo hiểm bổ sung cho rider này và nó có thể thường chỉ được mua tại thời điểm các vấn đề của chính sách. Một số hãng bảo hiểm sẽ phải trả một tỷ lệ lãi suất quy định về phí bảo hiểm, ngoài việc hoàn trả tiền đóng bảo hiểm trả tiền.

3. trẻ em

Một số hãng bảo hiểm cung cấp bảo hiểm cho trẻ em của người được bảo hiểm từ lứa tuổi 2-17. Trong một số trường hợp, doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp bảo hiểm cho trẻ em của người được bảo hiểm những người sẽ được sinh ra trong tương lai, với vùng phủ sóng bắt đầu từ lúc mới sinh.
Rider sẽ trả trọn (thường là $25,000) vào việc chẩn đoán của một căn bệnh nghiêm trọng cho một đứa trẻ. Nói chung, đó là một khoản phí duy nhất cao cấp, đảm bảo tất cả các trẻ em trong gia đình.

VI. hiểu Underwriting yêu cầu của quan trọng bệnh hiểm thông thường, đó là một câu hỏi trước xét sẽ được hoàn thành. Câu hỏi này chứa một danh sách các điều kiện y tế uninsurable. Sử dụng các câu hỏi trước khi chiếu giúp loại bỏ các ứng dụng từ những người chắc chắn sẽ bị từ chối.

Các ứng dụng cho bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng cũng tương tự như một ứng dụng cho bảo hiểm nhân thọ Tuy nhiên, có rất nhiều câu hỏi về bệnh sử gia đình của đương đơn.
Trong các tình huống nơi người nộp đơn không đáp ứng tất cả các nguyên tắc bảo công ty có thể cung cấp bảo hiểm tỷ lệ không đúng tiêu chuẩn. Trong những trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm có thể:

1. thêm một khoản phụ thu tỷ lệ thường xuyên để phản ánh nguy cơ gia tăng đối với đương đơn đó.
2. phát hành một chính sách có chứa loại trừ cụ thể, chẳng hạn như trước điều kiện loại trừ, bệnh tật hoặc các điều kiện nhất định có thể được loại trừ
3. cơ bản kế hoạch bảo hiểm chỉ cho người nộp đơn
Khi bảo lãnh phát hành một chính sách ốm đau nghiêm trọng, các hãng bảo hiểm sẽ xem xét các lĩnh vực sau: 1. lịch sử gia đình

Yếu tố di truyền có một ảnh hưởng đương đơn bị bệnh nhất định trong kết quả của các nguyên nhân của đương đơn nếu một hoặc nhiều thành viên gia đình đã được chẩn đoán hoặc đã chết vì một căn bệnh được bảo hiểm.

2. cá nhân y tế
a) trường hợp trước đó của cao huyết áp sẽ được xem xét chặt chẽ kể từ khi có một mối quan hệ chặt chẽ giữa tăng huyết áp và đau khổ của một căn bệnh nghiêm trọng.
b) chiều cao và trọng lượng
Nguyên đã thành lập các nguyên tắc về chiều cao và cân nặng mà kết hợp được chấp nhận cho việc phát hành các chính sách bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng.
c) bác sĩ tuyên bố
d) các báo cáo khác, chẳng hạn như kiểm tra y tế, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu.
e) chiếm đóng, avocations và lái xe thói quen vì chúng có thể có một tác động về tỷ lệ xuất hiện bệnh quan trọng.
Ví dụ: một lái xe chuyên nghiệp có thể được hơn tiếp xúc với phân chia do tai nạn hoặc tình trạng tê liệt hơn một người ổ đĩa chỉ thỉnh thoảng.
3. thông tin tài chính
Số tiền bảo hiểm theo bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng có thể là một triệu đô la hoặc nhiều hơn. Vì vậy, doanh nghiệp bảo hiểm phải xác định số tiền bảo hiểm là hợp lý. Nhiều công ty bảo hiểm sẽ thông thường cho phép phủ sóng lên 5 – 7 lần của mức lương của đương đơn.