Kỹ thuật số xu hướng chăm sóc sức khỏe và những gì mong đợi vào năm 2018

“Những gì là kỹ thuật số chăm sóc sức khỏe?”, một câu hỏi của vang dội tầm quan trọng trong thời hiện đại!
Thuật ngữ kỹ thuật số chăm sóc sức khỏe sinh ra nơi hợp lưu của các lĩnh vực công nghệ và y học. Trong biệt ngữ chăm sóc sức khỏe hiện đại, là đồng nghĩa với telehealth và telemedicine. Về cơ bản, khi mọi người tham khảo ý kiến bác sĩ để chẩn đoán y tế và điều trị của họ trên một kết nối internet bằng cách sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính thông qua âm thanh, video và trò chuyện, quá trình được gọi là chăm sóc y tế kỹ thuật số hoặc chăm sóc sức khỏe trực tuyến.

Các xu hướng công nghệ y tế ngày nay định hình cuộc sống của người dân cho tốt hơn. Dịch vụ chăm sóc eHealth bây giờ được chấp thuận bởi thực phẩm và Cục quản lý dược (FDA). Một nghiên cứu mới mô tả các tham vấn sức khỏe trực tuyến là tiết kiệm hệ thống chăm sóc y tế Hoa Kỳ bởi $100 tỷ USD (khoảng), và trong thời đại hiện nay, những con số này sẽ thêm nhân.

Có thể là trên toàn quốc hoặc trên toàn cầu, các dịch vụ telemedicine đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong ngành công nghiệp. Khu vực này đang tăng tại một tốc độ chưa từng thấy, và do đó, ngành công nghiệp dự báo đạt 280 tỷ USD vào cuối năm 2020. Theo một nghiên cứu thực hiện bởi ASSOCHAM, thị trấn này có tin tốt lành là thị trường telemedicine Ấn Độ đang tăng trưởng bình quân hàng năm (phức tạp hàng năm tỷ lệ tăng trưởng) 20%.

Chăm sóc sức khỏe được coi là một trong những lĩnh vực chủ yếu cho sự phát triển của Ấn Độ, không chỉ cho thế hệ doanh thu mà còn cho việc làm. Y tế sức khỏe là một thuật ngữ rộng, và nó bao gồm các bệnh viện, telemedicine, bảo hiểm y tế, y khoa du lịch, thử nghiệm lâm sàng, thiết bị y tế và thiết bị y tế. Lý do chính, do đó ở Ấn Độ chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể trong ngành công nghiệp dược phẩm là do tăng đầu tư công cộng và tư nhân chảy vào thị trường chăm sóc sức khỏe trực tuyến.

Tất cả bắt đầu với định giá kinh tế y tế liên quan đến dịch vụ đó đã dẫn đến sự bùng nổ đột ngột trong các dịch vụ y tế du lịch của đất nước, do đó, việc thu hút đầu tư trên toàn thế giới. Đường dây trợ giúp bác sĩ trực tuyến cũng có thể được định nghĩa là sự kết hợp của công nghệ trực tuyến và gen với sức khỏe và y tế chăm sóc dịch vụ liên quan. Nó giúp cho thiết bị nâng cao dịch vụ quản lý y tế. Nó đã cải thiện hiệu quả và cung cấp các phương pháp điều trị y tế tùy chỉnh chính xác.