Nhận biết thêm về nhiệm vụ tài chính của chồng bạn

Bày tỏ quan tâm đến việc hiểu biết nhiều hơn và hỗ trợ bạn chồng để thành công trong việc đạt được mục tiêu của mình và gia đình. Hỏi anh ta những gì ước mơ của mình, kế hoạch và tiết kiệm được cho. Giải thích ước mơ của bạn và tại sao có nhiều quyền tự do tài chính là quan trọng với bạn bây giờ. Có hoặc không có một chuyên gia mối quan hệ, đặt một ngày để thảo luận về tài chính và tạo ra một tầm nhìn tương lai hấp dẫn kết hợp cả hai giấc mơ của bạn, khi nói đến chi tiêu.

Chịu trách nhiệm về tài chính

Thực hiện một kế hoạch để lấy lại quyền kiểm soát tiền của bạn. Đó là may mắn mà bạn làm việc và có nguồn thu nhập của riêng bạn. Mở một tài khoản ngân hàng riêng trong tên riêng của bạn, và có tiền lương của bạn gửi ở đó. Có một tài khoản chung cho các chi phí chung có thể làm việc thực sự tốt cho một số cặp vợ chồng. Làm nghiên cứu của riêng bạn vào tiết kiệm và chia sẻ ý tưởng của bạn.

Hãy nhận biết các mô hình để giữ cho bạn phụ thuộc

Các dấu hiệu cảnh báo khác của lạm dụng tài chính và bắt nạt tài chính là khi một người chồng hoặc vợ là sử dụng tiền để xã hội cô lập một người phối ngẫu. Trường hợp kiểm soát tài chính dừng bạn từ đi ra ngoài và socialising, và bằng cách làm như vậy làm cho bạn phụ thuộc tài chính. Nó cũng có thể liên quan đến ngăn chặn một người phối ngẫu từ làm việc, từ có bất kỳ quyền truy cập vào quỹ làm cho nó có thể cho họ để có bất kỳ sự tự do cả. Đây là lạm dụng trong một số tôn trọng bởi vì nó có thể làm cho người khác cảm thấy như họ không có gì bên ngoài của mối quan hệ và không thể nhìn thấy bất cứ ai khác.

Có một sự khác biệt quan trọng giữa đang được trong một mối quan hệ mà ai đó sẽ chăm sóc của các hoạt động quản lý tài chính và một người giúp bạn phụ thuộc tài chánh. It’s Fine để không được bàn tay vào trong ngày-to-day hoạt động và hóa đơn thanh toán, nhưng nếu bạn muốn xem và biết bất cứ điều gì về tài chính của bạn tại bất kỳ điểm nào bạn có thể. Nếu bạn không được phép biết nhiều hơn hoặc được tham gia nhiều hơn, điều này là không tốt cho một mối quan hệ. Có truy cập bị giới hạn làm cho bạn dễ bị tổn thương, như bạn có quyền biết và xác định tất cả mọi thứ mà mối quan tâm tiền bạc của bạn trong mối quan hệ cam kết của bạn.

Nhận hỗ trợ nếu bạn cần

Bạn xứng đáng là một đối tác hỗ trợ bạn, không phải là một trong những người điều khiển bạn. Nếu đối tác của bạn phản ứng với bất kỳ bước trên mạnh mẽ, từ chối ngay để thảo luận hoặc nếu bạn đang quá sợ hãi để làm như vậy xem xét hỗ trợ bên ngoài từ một người bạn tin cậy/thành viên gia đình hoặc chuyên gia trong mối quan hệ để đánh giá phải làm gì tiếp theo.

Bạn đã làm đúng để lắng nghe bản năng của bạn và tiếp cận ra để được hướng dẫn. Chăm sóc bản thân và không bỏ bê nhu cầu của bạn. Nó là hiếm hoi mà các cặp vợ chồng thấy mắt để mắt về tài chính, nó thường mất một vài năm để có được chia sẻ thoải mái và quản lý tài chính với nhau. Vì vậy, đừng lo nếu nó không phải làm việc ngay bây giờ và nhu cầu điều chỉnh. Bên ngoài hoàn cảnh như nền kinh tế, mối đe dọa hoặc mất công việc thường có thể gây sợ hãi mà lần lượt, biến thành kiểm soát. Nhưng với nhận thức và giao tiếp mở có thể được giải quyết.