Sự khác biệt giữa xác định lợi ích sức khỏe bao gồm và bồi thường (Phần 1)

Trong những ngày gần đây, người dùng điện thoại di động khác nhau đã với các cuộc gọi điện thoại hoặc SMSs, thúc giục họ để có được một mới ‘ 3 trong 1’ kế hoạch từ LIC, Ấn Độ. Kế hoạch cho sức khỏe, cuộc sống với bao gồm tai nạn.

LIC Jeevan Arogya, một kế hoạch được xác định lợi ích, là tương tự như kế hoạch lưu hành bởi công ty bảo hiểm cuộc sống riêng tư. Những kế hoạch đưa ra một thùng đựng nước thải lần tổng số tiền sau khi nhập viện của cá nhân.

Hiện nay vấn đề quan trọng là: một trong những nên cho kế hoạch này xác định lợi ích từ các công ty bảo hiểm nhân thọ? Để có được một câu trả lời, bạn sẽ có 1 giáo dục chính mình về hai tùy chọn có sẵn cho bạn để cung cấp cho các chi phí liên quan đến chăm sóc y tế — bảo hiểm dựa trên bao gồm sức khỏe, thường được cung cấp bởi công ty bảo hiểm nói chung và các lợi ích chính sách như Jeevan Arogya, từ li công ty bảo hiểm Fe.

BAO GỒM – SỨC KHỎE DỰA TRÊN BÌA

Phổ biến chủ yếu là chế độ bảo hiểm y tế trong cả nước có chính sách bồi thường, thường được gọi là mediclaim. Các chính sách thông thường bao gồm chi phí chăm sóc sức khỏe kết nối để nhập viện.
Các yêu cầu thường xuyên nơi định cư của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc trên cơ sở cashless qua tie-up với bệnh viện hoặc bồi hoàn chi phí sau khi các hóa đơn được gửi.
Chi phí nằm viện liên quan chỉ được cho phép theo các chính sách như vậy, có nghĩa là rất nhiều chi phí, giống như đi đến bệnh viện, nằm ngoài purview như vậy bao gồm sức khỏe.

KẾ HOẠCH LỢI ÍCH RIÊNG BIỆT

Trước đây kế hoạch bảo hiểm y tế là bảo tồn duy nhất của Tổng công ty bảo hiểm. Mặc dù một số công ty bảo hiểm nhân thọ có bây giờ cũng trong swing đầy đủ, cung cấp các chương trình sức khỏe.

Một vài các chính sách này là trong bản chất của lợi ích bao gồm, nơi lợi ích trước khi quyết định. Đặc biệt là công ty bảo hiểm trả tiền một số tiền cụ thể đảm bảo cho khách hàng khi họ tạo ra một yêu cầu bồi thường. “Điểm quan trọng nhất cộng với lợi ích chính sách là policyholders không cần phải lo lắng về việc giải quyết yêu cầu bồi thường vì họ biết trả trước số tiền đó sẽ được giải ngân. Hệ thống tài liệu cũng đơn giản ”
Một lợi thế nữa là bạn có thể làm cho một yêu cầu bồi thường ngay cả khi bạn có trước khi bây giờ được hoàn trả bởi một chính sách bồi thường cho việc điều trị cùng một

Trong một chính sách lợi ích, tiền bảo hiểm cho sự kiện có thể được trả tiền không có vấn đề gì là chi tiêu. Tuy nhiên, trong một chính sách bồi thường, một trong những chỉ hoàn trả chi phí thực tế.
Một lợi thế nhất định trước lợi ích sản phẩm đó là trong trường hợp bất kỳ ngâu nhiên, Policyholder có thể yêu cầu cả hai từ một bao gồm các khoản bồi thường dựa và một bao gồm lợi ích cố định.

Kế hoạch lợi ích không được công ty trên tài liệu xả ban đầu để giải quyết yêu cầu bồi thường. Trong ý nghĩa đó, lợi ích chính sách hoặc kế hoạch có thể được sử dụng như một top-up bao gồm chăm sóc recouping chi phí hoặc thực hiện tốt thâm hụt thu do tạm nghỉ trong dịch vụ. Sự khác biệt quan trọng giữa hai sức khỏe bao gồm những là một thuật ngữ. nói chung, kế hoạch bồi thường có thể được gia hạn mỗi năm trong khi xác định lợi ích đang có kế hoạch tái tạo sau 3 năm hoặc hơn, tùy thuộc vào trang bìa.