Trong số các loại bảo hiểm của trọng bệnh tật bảo hiểm

nói chung hai loại hình bảo hiểm ốm đau nghiêm trọng có sẵn:

1. cơ bản bảo hiểm:

Nó được bao phủ một số giới hạn các điều kiện như ung thư, đau tim và đột quỵ.

2. toàn diện bảo hiểm:

Đó là điều kiện bảo hiểm, tất cả các điều kiện bảo hiểm cơ bản, cộng thêm. Số lượng thực tế và các loại điều kiện được bảo hiểm có thể khác nhau giữa các doanh nghiệp bảo hiểm.
Trong vòng hai kế hoạch này, hầu hết các công ty cung cấp 3 loại kế hoạch: 10 năm tái tạo, mức phí bảo hiểm đến tuổi 75 và kế hoạch lâu dài.

1. 10 năm kế hoạch tái tạo:
Tỷ lệ được bảo đảm trong chính sách, nhưng họ làm tăng mỗi 10 năm cho đến khi kết thúc các chính sách, thường ở tuổi 65, 70 hoặc 75. Một sử dụng phổ biến là cung cấp tiền mặt để hoàn thành kế hoạch hưu trí, người được bảo hiểm nên bị bệnh.
2. mức độ tuổi 60, 65 hay 70 hoặc 75 tuổi
Phí bảo hiểm vẫn không thay đổi trong suốt thời gian của chính sách. Rõ ràng, đó là một khả năng lớn hơn của một căn bệnh được bảo hiểm xảy ra giữa 65 và 75 tuổi nên các chính sách dài hạn sẽ chi phí nhiều hơn một chút. Mức phí bảo hiểm đến tuổi 75, phí bảo hiểm hợp lý liên quan đến các kế hoạch tái tạo 10 năm, và thấp hơn đáng kể so với các kế hoạch lâu dài. Phí bảo hiểm phải trả cho bảo hiểm trọn đời là cao hơn đáng kể cho kế hoạch 75 tuổi.
3. vĩnh viễn kế hoạch
Chính sách bao gồm thời gian cuộc sống của người được bảo hiểm như các cơ hội của một yêu cầu bồi thường bảo hiểm xảy ra là cao, phí bảo hiểm sẽ cao hơn. Ngoài ra, một số chính sách chấm dứt bảo hiểm ở tuổi 100.
Để đủ điều kiện như Phòng Không hút thuốc, người được bảo hiểm phải có abstained từ việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá cho 12 tháng ngay trước các ứng dụng. Khi người được bảo hiểm đã mua một chính sách tỷ lệ người hút thuốc và sau đó dừng thuốc, hầu hết các công ty bảo hiểm sẽ sửa đổi chính sách để phản ánh tỷ lệ thấp hơn Phòng Không hút thuốc sau khi đã nhận được các bằng chứng thỏa đáng của sức khỏe tốt và insurability của người được bảo hiểm.